Welkom in de wereld van ijzer en vuur, een Hagelandse kunst- en bouwsmederij waar smisvuur en aambeeld nog centraal staan en elke eenvoudige ijzeren baar wordt bezield door de smid zelf, waar ijzer en vuur de strijd nog aangaan met elkaar en waar de esthetiek en fijngevoeligheid het halen van het alledaagse.
Een fascinatie die duidelijk wordt bij een verder bezoek aan de site.

{ Smederij Spilstyns